توجه: ظرفیت کارگاه تکمیل گردیده است.

 

ثبت‌نام در کارگاه از طریق وب سایت و به صورت زیر انجام می شود:

1- ابتدا جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور  فرم عضویت در سابت را تکمیل نمایید. نام کاربری و رمز عبور برای شما از طریق لیمیل لرسال خواهد گردید.

2-در صورت ثبت نام دانشجویی، منتظر دریافت تائیدیه مدیر سایت که از طریق ایمیلی جداگانه به اطلاع خواهد رسید، باشید.

3- پس از تکمیل مراحل فوق، با داشتن نام کاربری و کلمه عبور، به بخش‌ فرم شرکت در کارگاه آموزشی مراجعه و ثبت‌نام خود را تکمیل نمایید.

 

 

هزینه شرکت در کارگاه :

 

 

 هزینه

با توجه به محدود بودن ظرفیت، به علاقه مندان توصیه میگردد که در اسرع وقت نسبت به ثبت نام و پرداخت هزینه اقدام نمایند.

 آخرین مهلت ثبت نام 91/11/27 می باشد.

با توجه به تکمیل ظرفیت کارگاه، وجوهی که پس از تاریخ 91/11/29 پرداخت شده باشند پس از پایان کارگاه با کسر 15% عودت میگردد.

 

توجه :

در صورت انصراف پس از تاریخ 27 بهمن ماه و قبل از 1 اسفند، 15% از هزینه ی ثبت نام کسر و مابقی عودت داده خواهد شد.

پس از تاریخ 1 اسفند ماه ثبت نام قطعی تلقی گردیده و هیچگونه وجهی بابت انصراف و یا عدم شرکت مسترد نخواهد گردید.

1 2 3 4 5