اهمیت و اثر بخشی پژوهشهای علمی وابسته به اعتبار و رتبه علمی مجلاتی است که نتایج این تحقیقات در آنها منتشر میگردد. همچنین امروزه یکی از مهمترین معیار های ارزیابی و پذیرش دانشجویان برای مقاطع بالاتر تحصیلات تکمیلی، کیفیت و اعتبار مقالات علمی منتشر شده توسط ایشان می باشد. 


با توجه به حجم انبوه تولید دانش و رشد تساعدی آن، این فرآیند خود تبدیل به یک دانش تخصصی و مهارت حرفه ای گشته است. در این کارگاه آموزشی دانش و فنون مرتبط با این مهم توسط افرادی به شرکت کنندگان آموزش داده خواهد شد که از جمله برجسته ترین متخصصین و صاحب نظران این رشته بوده و مستقیما مسئولیت انجام این امور را در سطح بین المللی دارا می باشند.  متخصصین و کارشناسان انتشارات علمی اسپرینگر (Springer), موسسه ی ویراستاری ادانز (Edanz) و مجله علمی-بین المللی ساینتیا (Scientia) بر گذار کنندگان  این کارگاه آموزشی میباشند.
مباحث کارگاه:

 1- انتشارات علمی

      -   اهمیت انتشار و چاپ مقالات،

      -  کاربرد زبان انگلیسی،

       -  روند زمانی تهیه مقالات،

       -  نحوه ارزیابی تخصصی مقالات

 2- ملزومات اولیه

       -  مطالعه و گسترش سطح دانش،

       -  یافتن موضوعات پر خواننده،

       -  معیارها و نکات قابل توجه سردبیران در ارزیابی کلی مقالات،

       -  انتخاب مجله هدف،

       -  نکات اخلاقی و حرفه ای در انتشار مقالات علمی

 3- ساختار مقاله های تخصصی

 4- نکات کلیدی و ریزه کاریها

 5- آشنایی با نحوه ی ویراستاری مقاله پس از نگارش

 6- اشتباهات رایج در نگارش یک مقاله علمی

 7- حق تالیف و نکات قابل توجه در این مورد1 2 3 4 5