تمدید مهلت ثبت نام
1391-11-20

با توجه به درخواستهای مکرر، مهلت ثبت نام در کارگاه تا تاریخ 91/11/27 تمدید گردیده است. به علاقه مندان شرکت در کارگاه توصیه می شود در اسرع وقت نسبت به تکمیل مراحل ثبت نام خود اقدام نمایند.

1 2 3 4 5