امکان مشاوره ی مستقیم با جناب آقای دکتر ری
1391-11-15

جناب آقای دکتر ری طی جلسه حضوری به ارائه ی مشاوره به شرکت کنندگان علاقه مند و پاسخگویی به سوالات ایشان می پردازند.

1 2 3 4 5