دبیرخانه اجرایی:

تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید قاسمی (ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف)، کوچه شهید تیموری، بن بست گوهر، پلاک 2، واحد 10

تلفکس: 5 - 963  28  660 - 021

دبیرخانه علمی:

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، جنب دفتر مجله ساینتیا، دفتر بین المللی انتقال تکنولوژی

تلفکس: 419  05 660 - 021

Refresh Code
1 2 3 4 5